10 Şubat 2016 Çarşamba

ŞANLIURFA KALKINMA DERNEĞİ & Sosyal Etkileşim Programı Hakkında (SEP)

 
                        
                                          
    


Çiftehan Caddesi
Çadırcı Pasajı No:25 
Tel:0 505 521 13 74
www.sanliurfakalkinmadernegi.org
info@sanliurfakalkinmadernegi.org

   

Sayı:     63.010.077/76                                                                               Tarih: 29.12.2015     Konu: Sosyal Etkileşim Programı Hakkında(SEP)

ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİMİZ 

                                     [AGİKAD] ORTAKLIĞINDA                                                                                         

 Derneğimiz tarafından Karacadağ Kalkınma Ajansının finansmanı ile yürütülmekte olan EK te künyesi verilen “Dezavantajlı Gruplara Yönelik İyi Uygulamalar Paylaşımı, Sürdürülebilir Ağ Oluşumu” (TRC2/15/SEP/37)  isimli proje kapsamında Ankara ve Şanlıurfa illerinde yapılacak olan konferanslarda katılımcılar ile paylaşılmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik kurumunuzca sunulan hizmetleri anlatan bir sunum dosyasının iletişim adresine  gönderilmesi,
Kurumunuzca yetkilendirilecek bir kişinin tüm iaşe ve ibate giderleri proje bütçesinden karşılanmak üzere sunum için görevlendirilmesi hususunda;        

Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                                                                                                    Ankara Proje  Asistanı              
Günay  Örücü
AGİKAD –Yön. Kur. Üyesi                                                                                                
İletişim için:
Günay ÖRÜCÜ
TEL:0 542 5870623
gunay_orucu@hotmail.com

1. PROJE KÜNYESİ

Başvuru Sahibi Kuruluş
ŞANLIURFA KALKINMA DERNEĞİ

Yasal Statü[1]
SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Proje Başlığı (Azami 8 Kelime)
DEZAVANTAJLILARA YÖNELİK İYİ UYGULAMALAR PAYLAŞIMI,  SÜRDÜRÜLEBİLİR AĞ OLUŞTURULMASI

Proje Özeti (Azami 500 karakter)
Yapılacak olan faaliyetlerle Şanlıurfa ve Ankara’da dezavantajlı gruplara yönelik çalışma yürüten STK lar ve Kamu Kurumları arasında iyi uygulama örneklerinin belirlenip paylaşımını sağlayarak, STK ve Kamu Kurumları tarafından model alınmasına, düzey 2 bölgeleri arasında sosyal etkileşimin arttırılmasına ve sosyal sermayenin geliştirilmesine katkı sunulacaktır.  Ayrıca sürdürülebilir sosyal ağ oluşturarak, karşılıklı işbirliği, tecrübe paylaşımı, ortaklık kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır.


Projenin Süresi (Asgari 2-Azami 9 Ay)
6 Ay

Proje Ortağı Kuruluşlar
Ortak 1:Şanlıurfa Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü
Ortak 2:Şanlıurfa İşkur İl Müdürlüğü
Ortak 3:Ankara Girişimci Kadınlar Derneği
Ortak 4:Engelli Dernekleri Federasyonu
Ortak 5:Çubuk Platformu Derneği
1.         TANIM
1.1     Projenin Adı
DEZAVANTAJLILARA YÖNELİK İYİ UYGULAMALAR PAYLAŞIMI,  SÜRDÜRÜLEBİLİR AĞ OLUŞTURULMASI
1.2     Projenin Uygulanacağı Yer(ler)
Şanlıurfa/ Tüm İlçeleri
Ankara/Tüm İlçeleri
1.3     Projenin Amacı
Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet sunumunda iyi uygulama örneklerinin paylaşılması yoluyla düzey 2 bölgeleri arasında sosyal etkileşimin arttırılması ve sosyal sermayenin geliştirilmesine katkı sunmak amaçlanmıştır.
Projenin Özel Amaçları
1.Bölgeler arası etkileşimi geliştirerek Dezavantajlı grupların toplumsal konumlarının güçlendirilmesine katkı sunmak.
2.Bölgede dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet gösteren STK ve Kamu Kurumları arasında iyi örneklerin yöntem ve uygulamalarıyla birlikte paylaşılması
3. Bölgede dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet gösteren STK ve Kamu Kurumları arasında sürdürülebilir ortak ağ oluşturulması
4. Dezavantajlı gruplara yönelik sunulan hizmet kalitesinin karşılıklı analizinin yapılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesi.
5.Dezavantajlı gruplara yönelik iyi uygulama örneklerine farkındalık oluşturmak.
6.Şanlıurfa ve Ankara İlleri arasında karşılıklı işbirliği, tecrübe paylaşımı, ortaklık kültürünün geliştirilmesine katkı sunmak.
2.         BEKLENEN SONUÇLAR
1.1.1        Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki somut gelişme.

Ø     Dezavantajlı gruplara yönelik iyi uygulama örnekleri yöntem ve uygulamalarıyla belirlenip paylaşılarak, iyi uygulama örneklerinin tekrarlanması amacıyla tecrübeler paylaşıldı,
Ø     Dezavantajlı gruplara ve dezavantajlılara hizmet sunumuna yönelik farkındalık oluştu,
Ø     Yapılan saha araştırmasıyla dezavantajlı gruplara yönelik sunulan hizmet kalitesinin karşılıklı(Ankara-Şanlıurfa) analizi yapılarak, dezavantajlı grupların bu hizmetlere yönelik algı düzeylerinin ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlenerek rapor haline getirilip çoğaltılarak konu aktörleriyle paylaşıldı,
Ø     Dezavantajlı gruplara yönelik iyi uygulama örnekleri konulu 1000 adet kitap basıl arak konu aktörleriyle paylaşıldı,
Ø     Dezavantajlı gruplara yönelik 50 adet iyi uygulama örneği, uygulama yöntemleri ile birlikte Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere iki adet konferans yoluyla tüm konu aktörleri ile paylaşıldı
[1] Lütfen Başvuru Sahibinin Yasal Statüsünü, kurum/kuruluşun yasal tescil belgesinde yer aldığı şekilde belirtiniz.